Trubky, potrubí, roury...

Posted in Exteriéry.

Jistě se mnou budete souhlasit, pokud zařadím potrubí mezi technická přepravní zařízení. Díky jejím vlastnostem patří také potrubí mezi technická zařízení. Trubky mohou sloužit k přepravě kapalin, plynů, ale i sypkých materiálů. V minulosti dokonce prostřednictvím potrubní pošty posílali lidé i předměty. Pokud potrubí propojíte s topným zdrojem, tak může potrubím proudit i tepelná energie. Nejčastěji se takto přesouvá vodní pára.

Dělení trubek lze kategorizovat z několika hledisek. Například podle materiálu, ze kterého jsou vyrobené. Pak můžeme mluvit o měděných, plastových, ocelových, mosazných, skleněných či litinových apod. Pak také podle přepravované látky lze rozdělit na parní, vodní, cementové, plynové apod.