Cena vody se stále zvyšuje, ušetřete s domácí vodárnou!

Posted in Zahrada.

V roce 2017 se cena za kubík vody v některých částech republiky vyšplhá až na částku kolem 100,- Kč. Neustálé zdražování vodného a stočného nutí majitele rodinných domů a zahrad hledat jiná a levnější řešení. Nejčastějším východiskem se stávají domácí vodárny. Přečtěte si o nich více!

Domácí vodárna čerpá ze zvoleného zdroje (např. studna, nedaleký potůček či vrt), nemusíte tak při činnostech jako je zalévání zahrady či umývání auta přemýšlet nad spotřebou komunální vody.

JAKÉ DRUHY DOMÁCÍCH VODÁREN EXISTUJÍ?

 Prvním a také nejčastějším druhem je domácí vodárna s tlakovou nádrží, která zajišťuje menší opotřebení čerpadla, jelikož se nezapíná při každém otočení kohoutku.

Druhý typ disponuje otevřeným vodojemem, k rozvodu vody tedy využívá samospád. Nádrž musí být v tomto případě umístěna v nejvyšším patře budovy, obecně je realizace i údržba tohoto typu vodárny náročnější. Lidé tento typ volí spíše výjimečně.

K dostání jsou na trhu také další typy. Například domácí vodárny s frekvenčním měničem, ponorným čerpadlem či kompaktním automatem.

JAKÉ MÁ DOMÁCÍ VODÁRNA VÝHODY A NEVÝHODY?

VÝHODY:

+ úspora financí - díky nižší spotřebě vody z veřejné vodovodní sítě dochází ke značnému

+ snížení nákladů na vodu stálý tlak vody - obyvatelé odlehlejších oblastí se zbaví problému s nevyrovnaným tlakem vody

+ nezávislost na veřejné síti - při případných odstávkách a výpadcích týkajících se komunální vody budete s domácí vodárnou ve velké výhodě

NEVÝHODY:

- údržba - je nutné vodárnu i zdroj pravidelně udržovat a kontrolovat kvalitu čerpané vody

- závislost na elektřině - odstávky vody sice dodávku neovlivní, případný výpadek elektřiny už však může způsobit problém, vodu lze prostřednictvím domácí vodárny čerpat pouze s využitím záložního zdroje elektrického proudu